LINK ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN http://volamvoz.xyz/quanly/#QuickSignUp
Lưu ý:
-Để tránh bị lỗi mất acc, yêu cầu tên tài khoản và mật khẩu phải có tối thiểu 6 ký tự, không viết hoa, không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt, các ký tự cho phép sử dụng là từ a => z và từ 0 => 9.
-Mật khẩu cấp 2 = Mật khẩu cấp 1

Leave a comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *